განათლება

კომპანია CBMG – ის დაგეგმილი აქვს განათლების სტუდიის გახსნა, რომლის ფარგლებშიდაც კომპანიის თანამშრომლები, ასევე მსურველები

გაივლიან სხვადასხვა ტრენინგებს, კურსებს, პროფესიული განათლების მიღების, განვითარების, კვალიფიკაციის ამაღლების და საკუთარი პროფესიონალი კადრის ჩამოყალიბების მიზნით.

პროექტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები. მალე გაიხსნება.